X. Évforduló – Gála

Büszkén tudatjuk, hogy csoportunk 2020 Január 07.-én 10 éves lett. ennek örömére azon a héten szombaton, 2020. Januárn 11.-én Ünnepi Gálával készültünk minden kedves érdeklődőnek. Egy kis képanyag azoknak, akik nem tudtak ejönni:

FB Galéria

Köszönjük mindenkinek aki eljött!

Capoeira E-book

Csodálatos hírrel szolgálunk. Kedves barátaink a FOXHOUSE Sportclub-nál előrukkoltak egy nagyszerű e-book-kal. Sok irományhoz lehet hozzájutni az interneten a capoeirával kapcsolatban, de ilyen jellegű írás mostanság nem készült és magyarul talán ez a legelső ilyen könyv. Mindenkinek ajánljuk figyelmébe. A könyv címe “Perfect Body with CAPOEIRA”. Elég menő. Öt kis edzést találtok benne. Kattintsatok a “Kipróbálom” gombra az alább linkelt lapon. Köszönjük ezúton is a Foxhouse-nak a kitartó munkáját a capoeira és egyéb mozgásformák tekintetében. Aki Budapesten jár, látogassa meg őket. A link a könyv megszerzéséhez itt található:

Perfect Body with CAPOEIRA

 

Jó olvasást, jó edzést!

1%

Nagyjából mind tudjátok, hogy miről is van szó. Évente egyszer, amikor az adóbevallás történik, mindenki dönthet úgy, hogy az adójából 1+1 százalék nem az államhoz jut, hanem valamilyen szervezet, intézmény számára ajánlja fel. Ebben a dologban immár mi is részt veszünk, szóval arra kérünk titeket, hogy ha szeretnétek minket támogatni, vagy éppen nincs kedvetek senki mást támogatni, akkor éljetek ezzel a lehetőséggel irányunkban.

Ehhez az adatok:
Szervezet neve:
Brazil Kulturális és Harcművészeti Egyesület
Adószáma:
18646009-1-09

Nyilván szeretnétek tudni, hogy mire fogjuk fordítani a pénzt amit így kapunk. Terveink szerint az adózással és hasonló adminisztrációs, bürokratikus katyvaszokkal járó kiadásainkat szeretnénk fedezni felajánlásaitokból, a kimaradó összeget pedig terembérletre tervezzük fordítani.

Nem biztos, hogy mind tudjátok, hogy miként is lehet felajánlani az adó 1 százalékát, ezért bátorkodtam idemásolni szóról szóra a NAV weboldalán szereplő rövid útbaigazítást:

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületenaz online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, az 1%-os nyilatkozatod május 10-ig adhatod át neki, lezárt, feltüntetett adóazonosító jellel, a ragasztáson átnyúlóan aláírt borítékban.

Segítségeteket nagyra értékeljük!

Egyesületünk alapszabálya

A Ginga

A Ginga

Az alábbi írás a ginga-ról (dzsinga) Mestre Decânio írásából egy kivonat, a “A herança de Mestre Bimba” című kötetből. Tehát ez nem egy általános, örök érvényű megfogalmazása a ginga lényegének, de talán a legalaposabb leírása annak a gingának, amit Mestre Bimba tanított hajdan.

 

A ginga az alapvető mozgás, amiből a capoeira harmonikus egészének elemei kiáramlanak!

A ginga szoros kapcsolatban áll a berimbau ritmusával. Ez a dinamikus egyensúlya a capoeirista testének és a tudatossága szintjének. A jicához hasonlóan a vállak ritmusos mozgása segíti az összehangolását és a változatossá tételét a felső végtagok floreio mozgásainak. (A kortárs capoeirában, ami a Capoeira Contemporânea, a “floreio” kifejezés a látványos mozgáselemekre utal, de a szó szerinti jelentése virágzás és Mestre Decânio azokra a karmozdulatokra érti, melyek az ellenfél összezavarását szolgálják, a valódi támadás elrejtését.) A berimbau ritmusa, vagy más szóval a dallam vezeti az ingázó mozgás ütemét és az ellazulás szintjét, vagyis azt, hogy milyen mélységéig kell jutnunk a tudatosságnak.

A test dinamikus egyensúlya az egyensúlyi középponthoz, tehát a test súlypontjához kapcsolódik, ami nagyjából a deréknak felel meg. A gingázó személy egyensúlyi állapota a test súlypontjának relatív elhelyezkedésétől függ és a talajon támaszkodó pontokhoz viszonyított mozgásától. A tudatosság szintje a figyelem összpontosításától függ, és attól, a test mennyire engedelmeskedik a beribau ritmusának anélkül, hogy mentális ellenállást tartana fenn a hangszer természetes ritmusával vagy a partner játékának ritmusával szemben.

A ginga mozgása természetes módon született a felsőtest ringásából, ingázásából a berimbau ritmusára, ellentétben azzal a tendenciával, ahogy a kezdők mindenképpen a lábaikból akarják indítani a mozdulataikat, merev gerinccel. Alapvető, hogy az oktatás kezdetétől hangsúlyozzuk, hogy a ginga a derékban születik, végigáramlik a törzsön és eléri a fejet, a végtagokat, harmonikus módon, megőrizve természetességét, a virágzás (floreio) spontaneitását és eleganciáját, a ritmus követésének karakterisztikáit, melyeket mindenek fölött meg kell őrizni.
A laza gerinc és a folyamatos mozgás ad lehetőséget arra, hogy úgy kövessük a súlypont változásait, hogy közben ne veszítsük el a dinamikus egyensúlyt, ami biztosan megtörténne, ha ez a középpont a bázison (az alapállás) vagy a lábak támaszán kívülre esne.
A berimbau ritmusát a teljes testnek követnie kell, a derékkal kezdve. A lábak mozgásának a földön a ritmushoz kell igazodnia. Minden lépés a dallam egy ütemére történik. Ez hasonlatos ahhoz, ahogy az atabaque játékos energiái a teljes testéből gyűlnek össze egészen az ujjaiig és azokon át a hangszerbe jutnak.
Cisnado a Mestre engedélyével mindig azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos a szamba gyakorlása ahhoz, hogy könnyedén tudjunk mozogni a lábainkon, ami a ginga egy elengedhetetlen eleme. Ez vezetett ahhoz, hogy a capoeiristák képzésébe bevezessük a szamba tanulást is, ahogy azt már korábban is gyakorlatba ültették az akademikusok.
A térdek mindig enyhén hajlítva vannak a magas játékban és sokkal hangsúlyosabb a hajlítás, ahogy a játék alacsonyabbra megy. A térdeknek lazán, együtt kell mozogniuk a ritmussal. A derék és a gerinc, beleértve a fejet és a nyakat folyamatosan ring, ingázik, szinkronban a berimbau hangjával.
A felső végtagok mozgása: a vállak a gerinc kiterjesztései. A mozgások hasonlóak a jicához, a candomblé hagyományos táncában, ami a capoeira misztikus gyökere. Ez egészen a kezekig terjed, hogy megjelenítse a floreio dinamikus polimorfizmusát, a kezek és az ujjak varázsoló mozdulataival.

Az egyensúly középpontja avagy a súlypont fogalma rendkívül fontos összetevője a gingának. Alpvető fontosságú, hogy a súlypont a támasztás vonala fölött maradjon a mozgás közben. Csak így használhatjuk a talajon támasztó pontok bármelyikét menekülésre vagy támadásra.
Egyértelmű, hogy ha mindkét lábunk lent van, az nagyobb dinamikus egyensúlyt eredményez, mint amikor csak egy. Hangúlyoznunk kell, hogy a talajra a talp első harmada támaszkodik, sohasem a sarok. Azzal, hogy nem támaszkodunk a talp hátsó harmadára elkerüljük a megfeszülési reflexét a lábaknak és a gerincoszlopnak, ami hátrafelé mozdítaná ki a súlypontot, kibillentve a testet az egyensúlyából, így lassítva az elkerülő és a támadó mozdulatok sebességét.

A capoeirista tudatosságának szintje változó lehet a teljes, tiszta tudatosságtól az éberségen át a mély transzállapotig, amiben eggyé válik a kozmosszal, ahogy Maharishi írja a transzcendentális meditáció kapcsán.
A tudatosság szintje a figyelem összpontosításán és a berimbau ritmusának való engedelmességen múlik, anélkül, hogy a tudatosságunk ellenállna a hangszer ritmusának. Ezt csak úgy lehet elérni, ha legyőzzük a félelmünket, a bizonytalanságot és a test mozgását a partneréhez igazítjuk a zenei ritmus által teremtett játékos egészben.
A magabiztosságot megteremtheti az edzés, a nyugodtság, amit a mentális blokkok lebontása eredményez és a természetes reflexek adaptációja a partnerünk játékához.
Eképpen történik, hogy egy adott pillanatban a Szelf egyesül a a berimbau ritmusával. És innentől a capoeira játék varázslatos világába kerülünk! Ahol a Te és Én kettőssége már nem létezik, ahol megtaláljuk a Mi egységét: teljes összhangban, a capoeira rituális táncával kifejezve.
A teljes test – derék, fej, törzs, lábak, karok, kezek és ujjak – megpróbálja közvetíteni, rituális, ritmusra épülő mozdulatokban a szépséget, ami a Létezésből fakad, a berimbau energiájának transzmutációján keresztül.
Abban az időn kívül, térben végtelen pillanatában a ritmusnak a következők manifesztálódnak: a régi játékok tapasztalatai, a technikai tudás, amit a gyakorlással megszereztünk, a mozdulatok tökéletessége a folyamatos, szabad, spontán ismétlésében az ingásnak, a berimbau által a transzmuzikális meditációban, az idegrendszer legmélyebb reflexei, a lélek állapota abban a történelmi pillanatban és minden potenciál, ami a Létezéshez gyűlt egészen odáig.

Menhelylátogatás (2018 Augusztus)

Volt már ehhez hasonló megmozdulásunk a Capoeira Hungria csoport tagjaival, de akkor még csak néhányan mentünk segíteni a menhelyre. Most szombaton viszont nagyjából tíz lelkes capoeirista látogatta meg a Debreceni Kutyaház Állatotthont. Reggel érkeztünk és miután átadtuk az ajándékainkat, a cicáknál kezdtünk, akik közül sokan nagyon örültek hogy vendégül láthatnak minket. Sokféle macskát szórakoztattunk. Kicsit, nagyot, fehéret, feketét, vöröset, tarkát. Nagyon kedves és szép cicák várakoznak arrafele az új gazdájukra. Ezután a kutyák következtek, hogy elvigyük őket sétálni. Természetesen ők is izgatottan várták, hogy kicsit kimozduljanak.

Vadiar com Viajante

Ő is jót sétált

Ilyen melegben nem lehet sokáig sétáltatni őket, de már egy kis mozgásért is nagyon hálásak. Sok különböző kutyus jött velünk. Az állatotthon jelenleg is rengeteg kutyának és cicának keres új gazdit. Reméljük mind sikerrel járnak. Keresni fogjuk a jövőben is az alkalmat, hogy segíthessünk az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesületnek. Remek napunk volt az állatkákkal. Ha te is szeretnél menni a barátaiddal kutyákat sétáltatni, csütörtök, szombat, vasárnap 8 és 11:30 között teheted ezt meg. ITT találod meg az állatotthont. Akár ajándékokkal is segíheted az állatokat, ha éppen úgy van kedved, de a legfontosabb, amire szükségük van, az egy otthon, egy jó fej gazdival.